Sommerhus træfældning

chainsawHar I træer/læbælter på jeres grund, som I gerne vil have fældet og fjernet?

SKOV OG KLIT klarer opgaver med træfældning nemt og billigt.

Enhedspris kr. 2.995,- incl. moms

Kontakt os for besigtigelse af træerne du ønsker fældet eller topkappet.

Kontakt os

Træerne skal være fremkommelige for fældemaskinen. Hvis der skal køres på græsplæne, kan der forventes kørespor.

Når vi har tilstrækkeligt arbejde i jeres område, kontakter vi jer for fældningstidspunkt.

Vi kommer med fældemaskine og fælder træerne. Alt træ laves til flis og køres væk fra området. Der kan være ventetid mellem træfældningen og flisningen på ca. en uge.

Alt arbejde foregår maskinelt. Efterfølgende oprydning af grene og stubbe, som ikke kan fældes helt ved rod, kan efterfølgende være nødvendigt.

Hvis det drejer sig om læhegn, kan det måske være aktuelt at bruge grenknusning i stedet

Husk at aftale med din nabo, hvis træerne står i skel.

Vi tilbyder også rådgivning og tilplantning af de fældede arealer samt stubfræsning i samarbejde med HedeDanmark.

Bestilling - ring tlf. 30 27 49 58

Webdesign af MRC Computer